Welkom bij accountantskantoor Van Poucke

Een goede boekhouding betekent veel meer dan alleen een wettelijke verplichting. Want hoe kunt u nu knopen doorhakken en beslissingen nemen die bepalend zijn voor de toekomst van uw zaak, zonder daarbij een beroep te kunnen doen op correcte en duidelijke cijfers?

Accountantskantoor Van Poucke doet veel meer dan uw boekhouding verzorgen en uw jaarrekening opstellen of controleren. Op regelmatige basis worden de financiële prestaties geanalyseerd en bedrijfsrisico’s in kaart gebracht, zodat u op elk moment zicht heeft op uw economische en financiële positie.

Als ondernemer word je steeds opnieuw geconfronteerd met nieuwe eisen, normen en regels allerhande. Zaken die u afleiden van de kern van uw zaak. Op zo’n moment kan het bevrijdend zijn met een expert en een vertrouwenspersoon te kunnen praten, ongeacht wat de aard van uw probleem is.

Wij hebben ervaren experts in de meest uiteenlopende disciplines in huis, zodat wij u steeds beter en verder kunnen helpen.

Eens u grondig bent geïnformeerd kan u een weldoordachte keuze maken en ons toelaten de last wat van uw schouders te nemen zodat u zich kan concentreren op uw échte business.

Erkende dienstverlening

Met Accountskantoor Luc Van Poucke kiest u voor deskundigheid en zekerheid.

Onze onderneming is erkend door het IAB, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Deze publiekrechtelijke beroepsorganisatie ziet toe op de opleiding en permanente organisatie van een specialistenkorps dat bekwaam is om de functies van accountant en belastingconsulent uit te oefenen.

De IAB-erkenning zorgt er dus voor dat u als klant van ons accountantskantoor alle noodzakelijke waarborgen krijgt. Garanties op het vlak van bekwaamheid en onafhankelijkheid, maar ook op het vlak van professionele rechtschapenheid en beroepsgeheim.

Neem eens een kijkje op www.iab-iec.be