Boekhouding

Het zinvol om de boekhouding van uw onderneming  uit te besteden aan een professioneel boekhoud of accountantskantoor. Zo vermijdt u boetes, interesten op facturen en andere kopzorgen.

Wat houdt het nu concreet in?

Maandelijks – driemaandelijks :

  • Periodieke bijwerking van uw boekhouding en  BTW-aangifte: De informatie voor uw maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte wordt netjes ingeboekt. Hebben we nog andere informatie nodig? Dan laten we u dat tijdig weten.
    Boekt u zelf uw boekhouding in, dan kijken we dit periodiek na zodat alles perfect verloopt.
  • Opvolgen van uw boekhouding: Wenst u tussendoor een overzicht van uw onderneming ,  een tussentijdse analyse dan maken we daar een rapport over en bespreken we dit.  Of wil u weten welke klanten / leveranciers nog niet betaald hebben? We zoeken meteen de informatie voor u op en sturen het door. 
  • Loon van personeel: Wil u er zeker van zijn dat de lonen van uw medewerkers tijdig en correct zijn ? Geen probleem. Samen met uw sociaal bureau brengen we elke maand uw loonadministratie in orde.

Jaarlijks

  • Jaarrekening opstellen: Wij  maken uw jaarrekening op met alle fiscale en niet fiscale bijlagen  en dienen deze tijdig in bij de NBB.
    Financieel verslag : We maken jaarlijks bovendien een financieel intern verslag waaruit we de financiële gezondheid van uw bedrijf kunnen afleiden. Op basis van deze gegevens formuleren we een financieel en fiscaal advies voor het komende boekjaar.
  • Publicaties in het Staatsblad: Bij belangrijke gebeurtenissen zoals ontslagen, benoemingen en zetelverplaatsingen zorgt Accountantskantoor Van Poucke voor de correcte publicatie in het Staatsblad.
  • Voorbereiden documenten: Krijgt u een controle  van de belastingen of btw ? Of heeft u bepaalde documenten nodig voor uw algemene vergadering? Dan verzamelen wij alle nodige documentatie zodat u zich op andere zaken kan concentreren.